section

Čeština pro cizince

 • Hledáš intenzivní jazykový kurz pod záštitou vysoké školy?
 • Chceš zakončit své studium zkouškou a získat certifikát?
 • Chceš mít kvalitní výuku pod vedením profesionálů?
 • Hledáš nejen školu, ale i partnera, který ti pomůže s přípravou víza a zajistí ti ubytování?

Vysoká škola finanční a správní ve spolupráci s jazykovou školou Educan pro Vás připravila roční jazykový kurz českého jazyka pro zájemce o studium na VŠ. Výuka probíhá v on – line nebo prezenční formě. Hlavním cílem tohoto kurzu je účastníky jazykově vybavit tak, aby zvládli studium na vysoké škole v českém jazyce.

Dvousemestrální intenzivní kurz seznámí účastníky s pravidly české výslovnosti a písma, základními konverzačními tématy a přiblíží jim hlavní aspekty české gramatiky. Důraz bude kladen na procvičování konverzace, porozumění mluvenému jazyku a pochopení psaného textu. Během kurzu se posluchači rovněž seznámí s nejrůznějšími zvláštnostmi české kultury, které je potřeba znát pro dobrou orientaci v českém prostředí.

Termín konání výuky: 13. 9. 2021 – 30. 6. 2022

 • 28 hodin výuky týdně ( po – čt 6 hodin /denně, pá 4 hodiny/ denně) + adaptační kurz češtiny 23. 8. do 10. 9. 2021.
 • výstupní znalost z kurzu úroveň B2. Maximálně 16 studentů ve skupině

V průběhu kurzu nabízíme možnost připojit se k vysokoškolskému studiu v rámci předmětů Aplikační software a Čeština pro cizince. Úspěšným absolventům kurzu bude umožněno pokračovat ve studiu na VŠFS, přičemž zdárně zakončené předměty jim budou v rámci vysokoškolského studia uznány!

V případě pozdějšího přihlášení možnost vstoupit do vzdělávacího programu později.

Cena: 4 300,- EUR

Cena zahrnuje:

 • Jazyková kurz češtiny v rozsahu 1000 hodin
 • Konzultaci a přípravu k vízovému pohovoru, registraci k vízu
 • Překlady dokumentů pro víza
 • Adaptační kurz
 • Studium vysokoškolského předmětu Aplikační software

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠFS v následujících programech:

 • Ekonomika a management
 • Marketingová komunikace
 • Finance
 • Právo v podnikání
 • Bezpečnostně právní studia
 • Kriminalistika a forenzní disciplíny
 • Aplikovaná informatika
 • Regionální rozvoj a veřejná správa

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Martina Linhartová
email: martina.linhartova@vsfs.cz
tel: +420 210 088 818