section

Investiční zprostředkovatel - distanční zkouška

Bližší informace k distanční zkoušce naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona:

Zkouška, kdy investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby:

  1. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
  2. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

pouze ve vztahu k:

  1. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  2. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  3. dluhopisům vydaným Českou republikou,
  4. hypotečním zástavním listům nebo
  5. dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Zkouška probíhá distančním způsobem a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

135 minut

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 45 otázek 45 bodů
Více správných (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 60 otázek 75 bodů
  minimum 60 % minimum 45 bodů
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 případové studie po 5 otázkách (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 105 bodů: minimum 79 bodů (75 %)

Od 29. 1. 2021 jsou odborné zkoušky složeny z otázek platných od 29. 12. 2020.

 

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 1.7 MB

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem distančního termínu zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době kratší než 10 dní před konáním distanční zkoušky je storno poplatek ve výši 100 %.

Cena:

1 850 Kč bez DPH (2 239 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Termíny:

12.10.2021

Distanční zkouška

12.10.2021

Distanční zkouška

Nabízené termíny
08:30, Distanční zkouška
kapacita: 3
 
12:30, Distanční zkouška
kapacita: 3