section

PREZENČNÍ FORMA ZKOUŠKY

 

V rámci realizace odborných zkoušek a v návaznosti na mimořádná opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru je nutné, aby se každý účastník při vstupu do prostor určených pro realizaci odborné zkoušky prokázal svou bezinfekčností. Bližší informace.

Místo konání zkoušek:

prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.

celkem: 2
 

Investiční zprostředkovatel

Cena: 1 000 Kč

Termín: 27.01.2022 | 08.02.2022

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona.

Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Cena: 1 000 Kč

Termín: 27.01.2022 | 08.02.2022

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb, které se týkají všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1.

celkem: 2