section

Vázaný spotřebitelský úvěr

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

90 min

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 24 otázek 24 b.
Více správných (2 body) 8 otázek 16 b.
Celkem 32 otázek 40 b.
  minimum 60 % minimum 24 b.
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
2x příp. studie (2 body) 10 otázek 20 b.
Celkem 10 otázek 20 b.
  minimum 60 % minimum 12 b.
Celkem: minimum 45 b. (75 %)

Zkoušky vykonávané od 29. 1. 2021 jsou generované z databáze otázek platných od 29. 12. 2021.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 1.7 MB

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Cena:

2 050 Kč bez DPH (2 481 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.