section

Prezenční forma zkoušky

 

V rámci realizace odborných zkoušek a v návaznosti na mimořádná opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru je nutné, aby se každý účastník při vstupu do prostor určených pro realizaci odborné zkoušky prokázal svou bezinfekčností. Bližší informace.

 

Místo konání zkoušek:

prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.

celkem: 1
 

Zkouška odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 215/2012 Sb.

Cena: 1 000 Kč

Termín: 18.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | 16.11.2021 | 25.11.2021

celkem: 1