section

Prezenční forma zkoušky
 

V rámci realizace odborných zkoušek a v návaznosti na mimořádná opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru je nutné, aby se každý účastník při vstupu do prostor určených pro realizaci odborné zkoušky prokázal svou bezinfekčností. Bližší informace.

Místo konání zkoušek:

Prostory VŠFS (Praha, Most, Karlovy Vary) a celá ČR dle přání klienta.

celkem: 9
<< předchozí
  1      2   
další >>
 

6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel

Cena: 1 000 Kč

Termín: 23.09.2021 | 07.10.2021

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona

7. Životní pojištění a Neživotní občanské pojištění

Cena: 1 000 Kč

Termín: 23.09.2021 | 07.10.2021

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

8. Životní pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů

Cena: 1 000 Kč

Termín: 23.09.2021 | 07.10.2021

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona

9. Životní pojištění a Pojištění velkých pojistných rizik

Cena: 1 000 Kč

Termín: 23.09.2021 | 23.09.2021 | 07.10.2021

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

celkem: 9
<< předchozí
  1      2   
další >>