section

9. Životní pojištění a Pojištění velkých pojistných rizik

Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. a)):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce životního pojištění,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování životního pojištění a jeho produktů,
 • znalosti z oblasti investic a souvisejících rizik,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti životního pojištění a
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty životního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

 

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. e)):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

 

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

180 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik 52 otázek  
pro distribuci životních pojištění 28 otázek  
  1/4 = 20 otázek (2 body) 40 bodů
  3/4 = 60 otázek (1 bod) 60 bodů
Celkem 80 otázek 100 bodů
  minimum 60 % minimum 60 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
2 PS z oblasti pojištění velkých pojistných rizik (po 5 otázkách) 10 otázek (2 body) 20 bodů
2 PS z oblasti životního pojištění (po 5 otázkách) 10 otázek (2 body) 20 bodů
Celkem 20 otázek 40 bodů
  minimum 60 % minimum 24 bodů
Celkem 140 bodů: minimum 105 bodů (75 %)

Zkouškový řád

PDF Zkouškový řád, 1.7 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Novela zákona ze dne 8. 12. 2020 prodlužuje přechodné období pro realizaci odborných zkoušek distribuce pojištění z 24 na 30 měsíců, a to do 1. 6. 2021.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Cena:

1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Iveta Lejčarová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz

Termíny:

21.06.2021

Centrum Éčko, Guldenerova 17, Plzeň

29.06.2021

Estonská 500, 101 00 Praha 10-Vršovice

15.07.2021

Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice

27.07.2021

Hotel Avanti, Střední 61, Brno

18.08.2021

Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Nabízené termíny
21.06.2021
9:15, Centrum Éčko, Guldenerova 17, Plzeň
kapacita: 25
Po uzávěrce
 
12:15, Estonská 500, 101 00 Praha 10-Vršovice
kapacita: 9
 
10:00, Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice
kapacita: 32
 
10:30, Hotel Avanti, Střední 61, Brno
kapacita: 32
 
10:00, Estonská 500, 101 00 Praha 10 – Vršovice
kapacita: 32