section

5. Pojištění velkých pojistných rizik - distanční zkouška

Bližší informace k distanční zkoušce naleznete na našem portálu: https://ezkousky.vsfs.cz

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. e):

  • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
  • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
  • znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik,
  • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
  • znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
  • znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
  • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

 

Zkouška probíhá distančním způsobem a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

150 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik 72 otázek  
  1/4 = 18 otázek (2 body) 36 bodů
  3/4 = 54 otázek (1 bod) 54 bodů
Celkem 72 otázek 90 bodů
  minimum 60 % minimum 54 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 PS pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik (po 5 otázkách) 15 otázek (2 body) 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 120 bodů: minimum 90 bodů (75 %)

Zkouškový řád

PDF Zkouškový řád, 1.7 MB

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem distančního termínu zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době kratší než 10 dní před konáním distanční zkoušky je storno poplatek ve výši 100 %.

Cena:

1 850 Kč bez DPH (2 239 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

12.10.2021

Distanční zkouška

12.10.2021

Distanční zkouška

Nabízené termíny
08:30, Distanční zkouška
kapacita: 3
 
12:30, Distanční zkouška
kapacita: 3