section

Univerzita 3. věku Karlovy Vary

je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zaměřený na další studium seniorů. Nabízí tematické přednášky, ze kterých si účastníci volí dle vlastního zájmu, které budou probíhat prezenčně i online formou přímého přenosu.

 

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

Ukončení

Za každý semestr získá student osvědčení z přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení se slavnostně předává za účasti zástupců VŠFS na posledním setkání v daném semestru. O přesném termínu a místě budete informováni na výuce a prostřednictvím nástěnky. Pokud dojde k mimořádné změně výuky těsně před termínem výuky, budete informováni telefonicky příp. e-mailem.

Nabízené přednášky

V zimním semestru 2022/2023 se uskuteční tyto přednášky:

PŘÍRODA a ZDRAVÍ (8 vyučovacích hodin)

Fytoterapie aneb léčení bylinkami pod vedením PaedDr. Jiřího Rotha.

 • obsahové látky léčivé
 • léčení v orgánových soustavách - dýchací, kardiovaskulární, vylučovací a pohlavní, trávicí, pohybová a oblast psychonervová

BEZPEČNOST (8 vyučovacích hodin)

Přednášky na téma Krizové situace pro seniory se ujmou zkušení lektoři z asociace Záchranný kruh.

 • bezpečí seniorů
 • zdravotní rizika
 • požární rizika
 • způsob komunikace s policií, záchrannou službou, hasiči apod.

ZAJÍMAVOSTI (8 vyučovacích hodin)

Příčiny vzniku požárů a Radiační ochrana. Přednášku povede Ing. Petra Kadlec Linhartová.

Příčiny vzniku požárů

 • příčiny vzniku požárů
 • zjišťování příčin vzniku požárů
 • seznámení se s konkrétními úkony
 • orgány zapojené do vyšetřování požárů
 • součástí přednášky budou také kazuistiky a fotodokumentace příčin vzniku požáru

Radiační ochrana

 • monitorování radiační situace
 • fungování občanského měření v ČR
 • představení detektoru Safecast bGeigie Nano

Přihláška

PDF přihláška, 839 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Fytoterapie aneb léčení bylinkami úterý

25. 10. 2022 (13:30 - 17:00)
22. 11. 2022 (13:30 - 17:00)

Příčiny vzniku požárů a Radiační ochrana úterý

8. 11. 2022 (13:30 - 17:00)
29. 11. 2022 (13:30 - 17:00)

Krizové situace pro seniory úterý         

11. 10. 2022 (13:30 - 17:00)
1. 11. 2022 (13:30 - 17:00)

 

Podmínky přijetí

 • Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 7. 10. 2022 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary
 • Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2022/2023

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 650 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu

Způsoby úhrady jsou:

 1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi

  Otevírací hodiny pokladny:
  PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin.
  V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.

 2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu. Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Lucie Kovaříková
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz
tel: +420 770 165 008,  255 785 726

Archiv

Letní semestr 2021/2022

Zimní semestr 2021/2022

Zimní semestr 2020/2021

Letní semestr 2019/2020

Zimní semestr 2019/2020