section

Změna akademického roku 2019/2020

Dodatek č. 3 k Organizaci akademického roku 2019/2020, kterým se prodlužuje akademický rok a zkouškové období

1. Pro studenty 1. ročníků Bc. studia (B20)

LETNÍ SEMESTR

7. 2. 2020 – 30. 9. 2020

Standardní prezenční a kombinované studium s kontaktní výukou dle rozvrhu 10. 2 – 10. 3. 2020
Prezenční studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Kombinované studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Zkouškové období a náhradní formy studia 2. 5. – 30. 9. 2020

2. Pro studenty 2. ročníků Bc. studia (B19) a 1. ročníků NMgr. studia (N19)

LETNÍ SEMESTR

7. 2. 2020 – 30. 9. 2020

Standardní prezenční a kombinované studium s kontaktní výukou dle rozvrhu 10. 2 – 10. 3. 2020
Prezenční studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Kombinované studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Výběr a potvrzení tématu závěrečné práce od vedoucího práce v IS* do 31. 3. 2020
Odevzdání a schválení zadání závěrečné práce od vedoucího práce v IS* do 30. 4. 2020
Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře a schválení zadání závěrečné práce od vedoucího katedry v IS* do 27. 6. 2020
Zkouškové období a náhradní formy studia 2. 5. – 30. 9. 2020

3. Pro studenty 3. ročníků Bc. studia (B18) a 2. ročníků NMgr. studia (N18)

LETNÍ SEMESTR

7. 2. 2020 – 30. 9. 2020

Standardní prezenční a kombinované studium s kontaktní výukou dle rozvrhu 10. 2 – 10. 3. 2020
Prezenční studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Kombinované studium. Kontaktní výuka a konzultace jsou nahrazeny distanční formou studia. 11. 3. – 31. 5. 2020
Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásí ke SZZ červen 2. 5. – 30. 5. 2020
Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásí ke SZZ srpen 2. 5. – 17. 7. 2020
Zkouškové období a náhradní formy studia pro studenty, kteří se nepřihlásili k SZZ 2. 5. – 30. 9. 2020

 

Studentům bude umožněno se přihlásit k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky (SZZ) v červnu nebo srpnu.

Státní závěrečná zkouška termín červen
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ červen 2. 3. – 15. 3. 2020
Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ červen* do 30. 4. 2020
Zveřejnění konkrétních termínů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ červen 15. 5. 2020
Řádný a opravný termín SZZ červen z Ekonomie 8. 6. – 12. 6. 2020
Řádný termín SZZ červen (vč. obhajoby závěrečné práce) 8. 6. – 3. 7. 2020
Státní závěrečná zkouška termín srpen
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ srpen 22. 6. – 5. 7. 2020
Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ srpen* 17. 7. 2020
Zveřejnění konkrétních termínů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ srpen 3. 8. 2020
Řádný a opravný termín SZZ srpen (vč. obhajoby závěrečné práce) 19. 8. – 31. 8. 2020

 
* Konzultace k vypracování závěrečné práce probíhají v elektronické formě.