section

Organizace Akademického roku 2020/2021

Dodatek č. 2 k Organizaci akademického roku 2020/2021

AKADEMICKÝ ROK

1. 10. 2020 – 31. 8. 2021

   

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2020 – 4. 2. 2021

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

5. 10. – 18. 12. 2020
Kombinované studium (6 soustředění – pátek, sobota) 2. 10. – 12. 12. 2020
Zkouškové období (5 týdnů) 4. 1. – 4. 2. 2021

Prodloužené zkouškové období

8. 2. – 30. 4. 2021

LETNÍ SEMESTR

5. 2. 2021 – 31. 8. 2021

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

8. 2. – 30. 4. 2021
Kombinované studium (6 soustředění – pátek, sobota) 5. 2. – 24. 4. 2021
Zkouškové období (5 týdnů) 3. 5. – 5. 6. 2021

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Řízená odborná praxe pro studenty 1. roč. NMgr. studia (N20) profesně zaměřených studijních programů (6 týdnů) 24. 5. – 2. 7. 2021
Dodatečný termín řízené odborné praxe pro studenty 1. roč. NMgr. studia (N20) profesně zaměřených studijních programů (6 týdnů) 7. 7. – 31. 8. 2021

Prodloužené zkouškové období

7. 6. – 26. 6. 2021
16. 8. – 31. 8. 2021

Dodatečné zkouškové období

1. 7. – 15. 8. 2021

 

 
Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Opravný termín pro SZZ pro studenty v nadstandardní době studia

26. 10. – 3. 11. 2020
Řádný termín SZZ z Ekonomie pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia 11. 1. – 30. 1. 2021

Opravný termín SZZ z Ekonomie

1. 6. – 5. 6. 2021
Řádný termín SZZ (vč. obhajoby závěrečné práce) pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia a opravný termín pro studenty v nadstandardní době studia 1. 6. – 26. 6. 2021
Opravný termín SZZ pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia a pro studenty v nadstandardní době studia 18. 8. – 26. 8. 2021
Řádný a opravný termín státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2021

 

 
Zápisy, imatrikulace a promoce

 

Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Praze 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. studia v Praze 3. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného NMgr. studia v Praze
8. 9. 2020
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 10. 9. 2020
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného NMgr. studia v programech v AJ v Praze 11. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Mostě 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Mostě 3. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního a kombinovaného Ph.D. studia v Praze září/říjen 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v ČJ v Praze 1. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 10. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Mostě 1. 9. 2020
Promoce studentů v Mostě (SZZ červen, srpen 2020) 7. 9. 2020
Promoce studentů v Karlových Varech (SZZ červen, srpen 2020) 9. 9. 2020
Promoce studentů v Praze (SZZ červen, srpen 2020) 14. - 17. 9. 2020
Promoce studentů v Praze (SZZ listopad 2020 a leden 2021) březen 2021 - zrušeno

 

 
Doplňující termíny k Organizaci akademického roku 2020/2021

 

Zveřejnění rozvrhu v informačním systému (IS) pro zimní semestr 2020 25. 9. 2020
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ v listopadu 2020 27. 8. – 13. 9. 2020
Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ v listopadu 2020 do 30. 9. 2020
Zveřejnění otázek v IS ke SZZ a SZDZ pro akademický rok 2020/2021 16. 10. 2020
Zveřejnění konkrétních termínů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ v listopadu 2020 12. 10. 2020
Otevření archivu závěrečných prací v IS pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia do 30. 10. 2020
Výběr povinně volitelných předmětů v IS pro studenty 1. roč. NMgr. (N20) studia 26. 10. – 8. 11. 2020
Začátek a konec sběru studentské předmětové ankety v IS za zimní semestr 2020 1. 12. 2020 – 4. 2. 2021
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ z Ekonomie v lednu 2021 23. 11. – 6. 12. 2020
Rozřazení studentů 1. roč. NMgr. studia (N20) profesně zaměřených studijních programů dle smluvního pracoviště a místa výkonu řízené odborné praxe do 18. 12. 2020
Zveřejnění konkrétních časů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ v lednu 2021 6. 1. 2021
Výběr tématu závěrečné práce v IS pro studenty 2. roč. Bc. (B20) a 1. roč. NMgr. (N20) studia a jeho potvrzení od vedoucího práce v IS 1. 12. 2020 – 26. 2. 2021
Zveřejnění rozvrhu v IS pro letní semestr 2021 29. 1. 2021
Zveřejnění Organizace akademického roku a studijních plánů pro akademický rok 2021/2022 1. 3. 2021
Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového projektu 1 pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia (podmínka přihlášky ke SZZ v červnu 2021) do 28. 2. 2021
Uzavření dohod o výkonu řízené odborné praxe pro studenty 1. roč. NMgr. studia (N20) profesně zaměřených studijních programů do 28. 2. 2021
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ v červnu 2021 1. 3. – 14. 3. 2021
Odevzdání zadání závěrečné práce v IS pro studenty 2. roč. Bc. (B20) a 1. roč. NMgr. (N20) studia a jeho schválení od vedoucího práce v IS do 31. 3. 2021
Výběr volitelných předmětů v IS pro studenty 1. roč. Bc. (B21) a NMgr. (N20) studia a povinně volitelných předmětů pro studenty 2. roč. Bc. (B20) studia pro akademický rok 2021/2022 15. 3. – 28. 3. 2021
Začátek a konec sběru studentské předmětové ankety za letní semestr 2021 1. 4. – 5. 6. 2021
Schválení zadání závěrečné práce pro studenty 2. roč. Bc. (B20) a 1. roč. NMgr. (N20) studia od vedoucího katedry v IS do 16. 4. 2021
Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ v červnu 2021 do 16. 4. 2021
Zveřejnění konkrétních termínů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ v červnu 2021 13. 5. 2021
Zveřejnění katalogu předmětů v IS pro akademický rok 2021/2022 1. 6. 2021
Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře pro studenty 2. roč. Bc. (B20) a 1. roč. NMgr. (N20) studia do 26. 6. 2021
Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ v srpnu 2021 21. 6. – 4. 7. 2021
Závěrečné soustředění a hodnocení řízené odborné praxe pro studenty 1. roč. NMgr. studia (N20) profesně zaměřených studijních programů 1. – 2. 7. 2021
Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ v srpnu 2021 16. 7. 2021
Zveřejnění konkrétních termínů v IS pro jednotlivé studenty ke SZZ v srpnu 2021 2. 8. 2021