section

Realitní zprostředkovatel

Certifikovaná zkouška Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M) se řídí podle kvalifikačního standardu a hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací daného zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhláškou č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Zkouška Realitní zprostředkovatel se skládá z 2 částí:

Písemná část

  • Test obsahuje 24 uzavřených otázek (ke každému kritériu, které se ověřuje písemně, jsou v testu 2 otázky).
  • U každé otázky zájemce bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 odpověď bude správná.
  • Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.
  • Doba trvání písemného testu je 45 minut.

Ústní část/praktické ověření

  • V této části zkoušky se koná ověření kritérií ústním ověřením, praktickým ověřením, příp. jejich kombinací.
  • Účastník si vylosuje zadání 4 modelových situací a 11 ústních otázek. Na přípravu má 15 minut. Poté následuje samotná zkouška před komisí, která trvá minimálně 135 minut.
  • Aby byl účastník v této části zkoušky úspěšný, musí v ústní a praktické části správně zodpovědět všechny položené otázky (resp. prokázat znalost všech kritérií).

Zkouška se řídí zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Časový rozsah zkoušky:

Celkově zkouška jednoho zájemce trvá 3 – 5 hodin (písemná část: 45 minut, ústní a praktická část: min. 135 minut)

Harmonogram zkoušky:

Harmonogram zkoušky bude upřesněn každému účastníkovi individuálně, a to dle počtu přijatých přihlášek na vybraný termín.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 403 kB

Obsah zkoušky:

PDF Přehled kompetencí a kritérií, 215 kB

PDF Doporučená literatura ke zkoušce, 351 kB

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 10 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 10. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.

V případě opravných pokusů je účtována 30% sleva ze základní ceny zkoušky.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

5 900 Kč bez DPH (7 139 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Lucie Kovaříková
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Termíny:

19.10.2022

Písemné ověření, praktické předvedení a ústní ověření.

20.10.2022

Písemné ověření, praktické předvedení a ústní ověření.

Nabízené termíny
Písemné ověření, praktické předvedení a ústní ověření.
kapacita: 5
 
Písemné ověření, praktické předvedení a ústní ověření.
kapacita: 5