section

Akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2020/2021

 

AKADEMICKÝ ROK

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

   

ZIMNÍ SEMESTR

1. 9. 2020 – 4. 2. 2021

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

28. 9. – 18. 12. 2020
Kombinované studium (6 soustředění – pátek, sobota) 2. 10. – 12. 12. 2020
Zkouškové období (5 týdnů) 4. 1. – 4. 2. 2021

Prodloužené zkouškové období

8. 2. – 30. 4. 2021

LETNÍ SEMESTR

5. 2. 2021 – 31. 8. 2021

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

8. 2. – 30. 4. 2021
Kombinované studium (6 soustředění – pátek, sobota) 5. 2. – 24. 4. 2021
Zkouškové období (5 týdnů) 3. 5. – 5. 6. 2021

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Prodloužené zkouškové období

7. 6. – 26. 6. 2021
16. 8. – 31. 8. 2021

Dodatečné zkouškové období

1. 7. – 15. 8. 2021
   

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Opravný termín pro SZZ pro studenty v nadstandardní době studia

26. 10. – 3. 11. 2020
Řádný termín SZZ z Ekonomie pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia 11. 1. – 30. 1. 2021

Opravný termín SZZ z Ekonomie

1. 6. – 5. 6. 2021
Řádný termín SZZ (vč. obhajoby závěrečné práce) pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia a opravný termín pro studenty v nadstandardní době studia 1. 6. – 26. 6. 2021
Opravný termín SZZ pro studenty 3. roč. Bc. (B19) a 2. roč. NMgr. (N19) studia a pro studenty v nadstandardní době studia 18. 8. – 26. 8. 2021
Řádný a opravný termín státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2021
   

Zápisy, imatrikulace a promoce

Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Praze 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. studia v Praze 3. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného NMgr. studia v Praze
8. 9. 2020
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 10. 9. 2020
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného NMgr. studia v programech v AJ v Praze 11. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Mostě 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Mostě 3. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního a kombinovaného Ph.D. studia v Praze září/říjen 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v ČJ v Praze 1. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 10. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Karlových Varech 1. 9. 2020
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Mostě 1. 9. 2020
Promoce studentů v Mostě (SZZ červen, srpen 2020) 7. 9. 2020
Promoce studentů v Karlových Varech (SZZ červen, srpen 2020) 9. 9. 2020
Promoce studentů v Praze (SZZ červen, srpen 2020) 14. - 17. 9. 2020
Promoce studentů v Praze (SZZ listopad 2020 a leden 2021) březen 2021