section

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2019/2020

 

AKADEMICKÝ ROK

1. 9. 2019 – 31. 8. 2020

   

ZIMNÍ SEMESTR

1. 9. 2019 – 6. 2. 2020

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

30. 9.– 20. 12. 2019

Kombinované studium (6 soustředění)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období 

6. 1. – 6. 2. 2020

Prodloužené zkouškové období

 

10. 2. – 30. 4. 2020

LETNÍ SEMESTR

7. 2. 2020 – 31. 8. 2020

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

10. 2. – 1. 5. 2020

Kombinované studium (6 soustředění)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období 

2. 5. – 6. 6. 2020

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Prodloužené zkouškové období

8. 6. – 27. 6. 2020

17. 8. – 31. 8. 2020

Dodatečné zkouškové období

1. 7. – 15. 8. 2020

   

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Opravný termín pro SZZ pro studenty v nadstandardní době studia

29. 10. – 4. 11. 2019

Řádný termín SZZ z Ekonomie pro sutdenty 3. roč. Bc. (B18) a 2. roč. NMgr. (N18) studia.

13. 1. – 31. 1. 2020

Opravný termín SZZ z Ekonomie

8. 6. – 12. 6. 2020
Řádný termín SZZ (vč. obhajoby závěrečné práce) pro studenty 3. roč. Bc. (B18) a 2. roč. NMgr. (N18) studia a opravný termín pro studenty v nadstandardní době studia 8. 6. – 27. 6. 2020
Opravný termín SZZ pro studenty 3. roč. Bc. (B18) a 2. roč. NMgr. (N18) studia a pro studenty v nadstandardní době studia 19. 8. – 25. 8. 2020
Řádný a opravný termín státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2020
   
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Praze 30. 8. 2019
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. studia v Praze 3. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného NMgr. studia v Praze 5. 9., 10. 9. 2019
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 12. 9. 2019
Zápis studentů do 1. roč. prezenčního a kombinovaného NMgr. studia v programech v AJ v Praze 13. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Mostě 30. 8. 2019
Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Mostě 5. 9. 2019
Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech 30. 8. 2019

Zápis studentů do 1. ročníků kombinovaného Bc. a NMgr. studia v Karlových Varech

30. 8. 2019

Zápis studentů do 1. ročníků prezenčního a kombinovaného Ph.D. studia v Praze

září/říjen 2019
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v ČJ v Praze 30. 8. 2019
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v programech v AJ v Praze 12. 9. 2019
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Karlových Varech

30. 8. 2019

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného Bc. studia v Mostě 5. 9. 2019
Promoce studentů v Mostě (SZZ červen, srpen 2019)

9. 9. 2019

Promoce studentů v Karlových Varech (SZZ červen, srpen 2019) 11. 9. 2019
Promoce studentů v Praze (SZZ červen, srpen 2019) 17. - 20. 9. 2019
Promoce studentů v Praze (SZZ listopad 2019 a leden 2020) březen 2020