Online přípravný kurz

Online přípravný kurz k odborným zkouškám dle zákona o distribuci pojištění a zajištění poskytne všem zájemcům o odborné zkoušky informace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění, ať životního, tak neživotního.

celkem: 14
<< předchozí
  1      2      3   
další >>
 

1. Přípravný online kurz + zkouška 1. životní pojištění

Cena: 980 Kč

Termín: -

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný on-line kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a)

2. Přípravný online kurz + zkouška 2. pojištění motorových vozidel

Cena: 980 Kč

Termín: -

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b)

3. Přípravný online kurz + zkouška 3. neživotní občanské pojištění

Cena: 980 Kč

Termín: -

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

celkem: 14
<< předchozí
  1      2      3   
další >>