On-line přihláška

Přihláška na
Název:
1. Přípravný online kurz ke zkoušce 1. životní pojištění
Termín:
e-learning
Cena:
200 Kč bez DPH (242 Kč s DPH)
Typ přihlášky
Účastník
formát dd.mm.rrrr
Kontakt
Adresa bydliště
Adresa dle OR/Sídlo podnikání
Fakturační údaje
Fakturační adresa (pouze pokud se liší od adresy dle OR)
Kontaktní osoba (pouze pokud se liší od přihlášené osoby)
Ostatní
Souhlasy
Jsem seznámen/a s informacemi ve smyslu čl. 13.
Souhlasím s použitím mé e-mailové adresy k zaslání nabídky akreditovaných zkoušek, kurzů a dalších novinek, zároveň uvádím, že jsem byl(-a) poučen o možnosti svůj souhlas kdykoliv odvolat.

povinné položky jsou vyznačeny tučně