Online přípravný kurz

Online přípravný kurz k odborným zkouškám dle zákona o distribuci pojištění a zajištění poskytne všem zájemcům o odborné zkoušky informace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění, ať životního, tak neživotního.

celkem: 7
<< předchozí
  1      2   
další >>
 

1. Přípravný online kurz + zkouška 1. životní pojištění

Cena: 980 Kč

Termín: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný on-line kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a)

2. Přípravný online kurz + zkouška 2. pojištění motorových vozidel

Cena: 980 Kč

Termín: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b)

3. Přípravný online kurz + zkouška 3. neživotní občanské pojištění

Cena: 980 Kč

Termín: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

4. Přípravný online kurz + zkouška 4. neživotní pojištění podnikatelů

Cena: 980 Kč

Termín: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona

6. Přípravný online kurz + zkouška 6. životní pojištění a pojištění motorových vozidel

Cena: 980 Kč

Termín: 10.11.2020 | 12.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020

Zvýhodněný cenový balíček: Přípravný online kurz k odborné zkoušce a odborná zkouška pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona

celkem: 7
<< předchozí
  1      2   
další >>