4. Přípravný prezenční kurz + zkouška 4. neživotní pojištění podnikatelů

Časový rozsah:

Dvoudenní

Přípravný prezenční kurz k odborné zkoušce pro pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Součástí kurzu je i příprava k odborné zkoušce pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b), které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Dále také příprava k odborné zkoušce pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Bližší informace k odborné zkoušce naleznete ZDE.

Obsah kurzu:

I. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů:

a) regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]

b) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů
2. zhodnocení rizika
3. základy oceňování majetku
4. základy účetnictví podniku
5. kategorie pojistných nebezpečí
6. pojištění majetku
7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním
8. pojištění profesní odpovědnosti
9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
10. pojištění úvěru
11. pojištění záruky
12. pojištění finančních ztrát
13. zemědělská pojištění
14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů
15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů
16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů

II. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění:

a) regulace distribuce neživotního občanského pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]

b) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku
2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění
3. společné znaky pojištění majetku
4. typy výluk
5. pojištění nemovité věci
6. pojištění domácnosti
7. pojištění právní ochrany
8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti)
9. úrazové pojištění
10. pojištění nemoci
11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění
12. asistence
13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby)
14. nároky z neživotního občanského pojištění
15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění
16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:

a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97]

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
2. společné znaky pojištění motorových vozidel
3. typy výluk,
4. Česká kancelář pojistitelů,
5. garanční fond,
6. zelená karta
7. záznam o nehodě
8. totální a parciální škoda
9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)
10. nároky z pojištění motorových vozidel
11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel
12. bonus, malus
13. asistence
14. havarijní pojištění
15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel
17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel
18. připojištění úrazu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2  600 Kč bez DPH (2 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Andrea Krejčová
tel: (+420) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: andrea.krejcova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.