1. Přípravný prezenční kurz + zkouška 1. životní pojištění

Časový rozsah:

Jednodenní

Přípravný prezenční kurz k odborné zkoušce pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Součástí kurzu je i příprava k odborné zkoušce pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b), které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Bližší informace k odborné zkoušce naleznete ZDE.

Obsah kurzu:

I. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění:

a) regulace distribuce životního pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou]

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.)
2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění
3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění)
4. typy výluk
5. zkoumání zdravotního stavu
6. společné znaky pojištění osob
7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem)
8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné
9. nároky z životního pojištění
10. pojistné plnění z životního pojištění
11. vztah životního a neživotního pojištění
12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování)
13. daňové aspekty životního pojištění

c) investice a související rizika

1. investiční nástroje
1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného 2. papíru a rozdělení cenných papírů
2. dluhopisy
2.1 pojem dluhopisu
2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované)
3. akcie
3.1 pojem akcie
3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)
4. deriváty
4.1 pojem derivátu, druhy
4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)
6. rizika investičních nástrojů
7. investiční strategie
7.1 základní investiční strategie
8. investiční fondy
8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů)
8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu

II. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:

a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97]

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
2. společné znaky pojištění motorových vozidel
3. typy výluk,
4. Česká kancelář pojistitelů,
5. garanční fond,
6. zelená karta
7. záznam o nehodě
8. totální a parciální škoda
9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)
10. nároky z pojištění motorových vozidel
11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel
12. bonus, malus
13. asistence
14. havarijní pojištění
15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel
17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel
18. připojištění úrazu

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

2 600 Kč bez DPH (3 146 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Andrea Krejčová
tel: (+420) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: andrea.krejcova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.