section

Univerzita 3. věku Karlovy Vary

je vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zaměřený na další studium seniorů. Nabízí tematické přednášky, ze kterých si účastníci volí dle vlastního zájmu.

Vzhledem k aktuálním nařízením Vlády  ČR  a dle aktuálních nařízení příslušné Krajské hygienické stanice je výuka  v rámci Univerzity 3. věku pozastavena.
O náhradních termínech budeme účastníky zavčas informovat.
Děkujeme za pochopení.

Institut CŽV 

 

Ukončení

Účastník získá osvědčení po absolvování jednotlivých přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení je slavnostně předáváno za účasti zástupců VŠFS a dalších pozvaných hostů.

Nabízené přednášky

V letním semestru 2019/2020 se uskuteční tyto přednášky:

HISTORIE (12 vyučovacích hodin)

Československo v 1.pol. 20. století pod vedením PhDr. Daniela Švece, lektora českého jazyka a historika zaměřením na čs. letce bojující v RAF období první republiky a letcích republiky Československé.

Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení s PhDr. Markem Matějkou, věnujícímu se popularizační činnosti v oboru filosofie a historie a dlouhodobým pedagogem VŠFS.

PRÁVO (4 vyučovací hodiny)

Kriminalistika a Jednotky IZS pod vedením vedoucího katedry kriminalistiky a forenzních disciplín JUDr. Zdeňka Sadílka, Ph.D.

PSYCHOLOGIE (8 vyučovacích hodin)

Motivace v našich životech se zaměřením na pozitivní psychologii s akreditovaným trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ Ing. Alešem Procházkou.

Přihláška

PDF přihláška, 525 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Československo v 1. pol. 20. století středa 12. 2. 2020
Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení středa 16. 9. 2020 a 30. 9. 2020
Motivace v našich životech středa     14. 10. 2020 a 21. 10. 2020
Kriminalistika a Jednotky IZS středa     23. 9. 2020

 

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 5. 2. 2020 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary.

Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: marie.pacltova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2020

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě pouhých dvou tematických přednášek v nastavené kombinaci, v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

  1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
    Otevírací hodiny pokladny:
    PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin.
    V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.

  2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu. Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Kaštánková
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz
tel: +420 724 130 028,  255 785 726

Archiv

Zimní semestr 2019/2020