section

Náhradní termíny za neodučené přednášky z léta roku 2020 jsou vypsány a to ve dnech: 

 • 15.6.2021, 13,30 – 17,00 Motivace v našich životech

 • 22.6.2021, 13,30 – 17,00  Pozitivní psychologie

 

V návaznosti na mimořádné opatření vlády je každý z účastníků povinen, při vstupu do vnitřních prostor určených pro realizaci přednášek Univerzity 3. věku  prokázat se:

 • negativním výsledkem RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 absolvovaným nejdéle 7 dní před konáním odborné zkoušky, nebo
 • negativním výsledkem POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 absolvovaným nejdéle 72 hodin před konáním odborné zkoušky, nebo
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo, že
 • daná osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního tetu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a neuplynulo více než 90 dní.

Ukončení

Účastník získá osvědčení po absolvování jednotlivých přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení je slavnostně předáváno za účasti zástupců VŠFS a dalších pozvaných hostů.

Nabízené přednášky

V letním semestru 2019/2020 se uskuteční tyto přednášky:

HISTORIE (12 vyučovacích hodin)

Československo v 1.pol. 20. století pod vedením PhDr. Daniela Švece, lektora českého jazyka a historika zaměřením na čs. letce bojující v RAF období první republiky a letcích republiky Československé.

Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení s PhDr. Markem Matějkou, věnujícímu se popularizační činnosti v oboru filosofie a historie a dlouhodobým pedagogem VŠFS.

PRÁVO (4 vyučovací hodiny)

Kriminalistika a Jednotky IZS pod vedením vedoucího katedry kriminalistiky a forenzních disciplín JUDr. Zdeňka Sadílka, Ph.D.

PSYCHOLOGIE (8 vyučovacích hodin)

Motivace v našich životech se zaměřením na pozitivní psychologii s akreditovaným trenérem paměti II. stupně ČSTPMJ Ing. Alešem Procházkou.

Přihláška

PDF přihláška, 525 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Československo v 1. pol. 20. století středa 12. 2. 2020
Vybrané kapitoly z dějin evropského myšlení středa 16. 9. 2020 a 30. 9. 2020
Motivace v našich životech středa     14. 10. 2020 a 21. 10. 2020
Kriminalistika a Jednotky IZS středa     23. 9. 2020

 

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 5. 2. 2020 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary.

Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: marie.pacltova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2020

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč. Při volbě pouhých dvou tematických přednášek v nastavené kombinaci, v celkové délce 16 vyučovacích hodin, cena činí 450 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

 1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
  Otevírací hodiny pokladny:
  PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin.
  V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.

 2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu. Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Jitka Kaštánková
e-mail: jitka.kastankova@vsfs.cz
tel: +420 724 130 028,  255 785 726