section

Univerzita 3. věku MOST

 

Důležité: Do odvolání je výuka na Univerzitě 3. věku ve studijním středisku Most přerušena. NEODUČENÁ VÝUKA z letního semestru 2019/2020 BUDE POKRAČOVAT nejdříve od září 2020. O jejím zahájení budete včas informování e-mailem.
Prosíme o Vaši trpělivost.

 

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 12hodinových kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Senioři České republiky, z. s., Regionální organizace Most–Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 29. cyklu (letní semestr 2019/2020)

29. cyklus bude zahájen 14. 2. 2020 a potrvá do 22. 5. 2020

Výuka probíhá:

v pondělí 10:30 – 12:00 14:00 – 15:30 hod.
v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.

Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 12 vyučovacích hodin, tj. 6x dvouhodinový blok za jeden semestr.

Cena za 1 kurz je 400 - 600 Kč dle typu kurzu. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce.

Nabídka kurzů 29. cyklu se skládá z 16 kurzů a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most.

Přehled nabízených kurzů v 29. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Cestopisné kurzy

 • (6) Ze země Čingischána do historického Tibetu, Ing. Jan Švec

Grafologie

 • (15) Základy psychologie písma – grafologie 1, Blanka Pevná
 • (16) Základy psychologie písma – grafologie 2, Blanka Pevná

Historie

 • (2) Dějiny antického Říma – od Servia Tulia po Justiniána, Mgr. Jiří Šlajsna
 • (14) Slované – původ, dějiny, kultura a bohové starých Slovanů, Mgr. Jiří Šlajsna

Jazykové kurzy

 • (1) Anglický jazyk pro mírně pokročilé 4, Ing. Markéta Kuncová
 • (10) Anglický jazyk pro začátečníky 2, Ing. Markéta Kuncová
 • (4) Anglická konverzace zaměřená na cestování, Mgr. et Mgr. Rostislav Gramskopf
 • (11) Německý jazyk pro začátečníky 2, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Literatura

 • (9) Vybrané kapitoly z literatury 2, Mgr. Denisa Hart Noheylová

Počítačové kurzy

 • (8) Základy práce s počítačem Word, Internet, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl

 • (13) Tancem a pohybem ke zdraví, Mgr. Ivana Janovská
 • (3) Zdravý životní styl, Iva Lencová

Společenskovědní kurzy

 • (5) Jak porozumět dnešnímu světu?, Mgr. et Mgr. Rostislav Gramskopf

Zahradničení

 • (7) Průvodce zahradničením 5,  Ing. Pavel Rosenlacher

Zdravý život

 • (12) Ájurvéda jako ucelený systém o plnohodnotném zdravém životě 1, Iveta Bolkovcová

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (17) Na obědě u evropských rodin, Ing. Matěj Brůna
 • (18) Cestujeme po Evropě – Velká Británie, Ing. Matěj Brůna
 • (19) Migrační krize – je to stále téma?, Ing. Matěj Brůna


Obsah kurzů letního semestru 2019/2020 (29. cyklu) Univerzity 3. věku

PDF obsah kurzů, 686 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2019/2020 (29. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2019/2020 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 272 kB / MS Excel přihláška, 369 kB

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte NEJPOZDĚJI do 30. ledna 2020 v termínech od 6. prosince – 19. prosince 2019, od 7. ledna – 30. ledna 2020.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Pondělí 09:00 – 11:00 hod. 12:00 – 16:00 hod.
Úterý 09:00 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod.
Čtvrtek       09:00 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod.  (kromě 16. 1. 2020)
Pátek 09:00 – 11:00 hod. 12:00 – 14:00 hod.

     

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.

 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.

 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.

 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky nebo e-mailem od 31. ledna  – 6. února 2020 a kurzovné Vám bude vráceno, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)