section

Přechodné období

1. 12. 2018 vstoupil v platnost nový zákon o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb.), který mimo jiné ukládá povinnost osobám uvedených v § 55 zákona prokázat své odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění, které doloží osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Co je to přechodné období?

Dvouleté období, (tj. od účinnosti zákona 1. 12. 2018 – 30. 11. 2020),  kdy do doby spuštění akreditovaných zkoušek a vykonání vlastní zkoušky lze své odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění prokázat dvěma způsoby.

Prokázání odbornosti v přechodném období

Jak prokážu odborné znalosti a dovednosti v přechodném období?

  • dokladem o odborné znalosti podle § 18 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb.
  • česným prohlášením osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle zákona č. 170/2018 Sb.
    •  týká se pouze pracovníků osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění podle zákona č. 170/2018 Sb., jejích vázaných zástupců nebo doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nebo osob, které nebyly oprávněny distribuovat pojištění nebo zajištění přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 170/2018 Sb.

Potřebujete podklad pro čestné prohlášení?

Absolvujte naše e-learningové kurzy a splňte tak podmínky pro prokázání odbornosti v přechodném období.