Zkoušky podle zákona č. 170/2018 sb., o distribuci pojištění a zajištění
nanečisto