section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA

Archiv / Archive

Rok / Year 2022

články / articles:

Jiří STRAUS

Existuje individuální identifikace?

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-01

PDFstáhnout / download, 111 kB

Veronika ŠKEŘÍKOVÁ, Ladislav KOTRBA, Milan STANISLAV, Oldřich VYHNÁLEK, Robert MATYÁŠ

Studium degradace hexamethylentriperoxidiaminu v závislosti na způsobu jeho výroby

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-02

PDFstáhnout / download, 1.1 MB

Martina SLÁMOVÁ

Vývoj a současná ochrana obětí v mezinárodní perspektivě

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-03

PDFstáhnout / download, 155 kB

Pavel SVOBODA

Důvěra jako základ fungování Evropské unie

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-04

PDFstáhnout / download, 184 kB

Jiří NOVOTNÝ

Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-05

PDFstáhnout / download, 135 kB

Dagmar KRAUSOVÁ

Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-06

PDFstáhnout / download, 348 kB

Petr MIROVSKÝ

Evakuační plán a aspekty zajištění evakuace v soukromé sféře

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-07

PDFstáhnout / download, 270 kB

Viktor PORADA

Pocta akad. prof. E. R. Rossinské, DrSc., za její významný podíl na rozvoji kriminalistiky, forenzních věd a konstituování expertologie

http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2022/1-08

PDFstáhnout / download, 1.7 MB

zpět / back