section

5. Pojištění velkých pojistných rizik

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, dle § 57 písm. e) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. e):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce pojištění týkajících se pojištění velkých pojistných rizik,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce pojištění velkých pojistných rizik,
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty pojištění velkých pojistných rizik a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

 

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

150 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik 72 otázek  
  1/4 = 18 otázek (2 body) 36 bodů
  3/4 = 54 otázek (1 bod) 54 bodů
Celkem 72 otázek 90 bodů
  minimum 60 % minimum 54 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 PS pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik (po 5 otázkách) 15 otázek (2 body) 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 120 bodů: minimum 90 bodů (75 %)

Zkouškový řád

PDF Zkouškový řád, 2.6 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 1. 12. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2020.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Cena:

880 Kč bez DPH (1 065 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Iveta Lejčarová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz

Termíny:

07.12.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

Nabízené termíny
8:30 - 11:00, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 9