section

3. Neživotní občanské pojištění

Odborná zkouška pro distribuci neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, dle § 57 písm. c) zákona

Rozsah odborných znalostí a dovedností (dle § 57 písm. c)):

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
 • znalosti regulace distribuce neživotního pojištění,
 • znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
 • znalosti principů a fungování produktů neživotního pojištění,
 • znalosti doplňkových služeb v oblasti neživotního pojištění a
 • schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit produkty neživotního pojištění a poskytnout mu radu podle postupu stanoveného v § 78.

 

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Zkouškové otázky k odborným zkouškám jsou dostupné na webu ČNB.

Časový rozsah zkoušky:

120 minut

Obsah zkoušky:

Odborné znalosti počet otázek maximum bodů
pro distribuci neživotního občanského pojištění 52 otázek  
  1/4 = 13 otázek (2 body) 26 bodů
  3/4 = 39 otázek (1 bod) 39 bodů
Celkem 52 otázek 65 bodů
  minimum 60 % minimum 39 bodů
Odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 PS pro distribuci neživotního občanského pojištění (po 5 otázkách) 15 otázek (2 body) 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 95 bodů: minimum 72 bodů (75 %)

Zkouškový řád

PDF Zkouškový řád, 2.6 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 1. 12. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2020.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Cena:

880 Kč bez DPH (1 065 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Iveta Lejčarová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz

Termíny:

22.09.2020

Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno

06.10.2020

Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno

08.10.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

21.10.2020

Střední 61, 602 00 Brno

22.10.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

10.11.2020

Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno

12.11.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

24.11.2020

Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

26.11.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

Nabízené termíny
22.09.2020
Váš kód:
10:00 - 12:00, Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno
kapacita: 60
Po uzávěrce
 
Váš kód:
10:00 - 12:00, Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno
kapacita: 60
 
Váš kód:
11:00 - 13:00, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 90
 
Váš kód:
10:00 - 12:00, Střední 61, 602 00 Brno
kapacita: 35
 
Váš kód:
11:00 - 13:00, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 90
 
Váš kód:
10:00 - 12:00, Hotel Cosmopolitan, Sportovní 559/2a, 602 00 Brno
kapacita: 60
 
Váš kód:
11:00 - 13:00, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 90
 
Váš kód:
10:00 - 12:00, Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno
kapacita: 50
 
Váš kód:
10:15 - 12:15, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 50