section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Senioři České republiky, z. s , Regionální organizace Most–Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

Ing. Josef Švec

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 27. cyklu (letní semestr 2018/2019)

27. cyklus bude zahájen 1. 2. 2019 a potrvá do 17. 5. 2019.

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu 08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.


Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok za jeden semestr.

Cena za 1 kurz je 300 - 400 Kč. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce. 

Nabídka kurzů 27. cyklu se skládá z 16 kurzů a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most, z toho kurz Anglický jazyk pro začátečníky je rozdělen na dvě skupiny (poř. č. v přihlášce 4  a 9). Obsah těchto kurzů je v obou skupinách shodný.

Přehled nabízených kurzů v 27. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Komunikace, psychologie, grafologie

 • (3) Komunikační dovednosti – Umění srozumitelnosti, Dušan Matouš
 • (13) Grafologie – základy psychologie písma 1, Blanka Pevná
 • (15) Psychologie pro každého 1, Blanka Pevná

Trénování paměti

 • (7) Trénování paměti, Gabriela Novák Breuerová, DiS.

Historie

 • (11) Osobnosti českých dějin, Mgr. Jiří Šlajsna

Literatura

 • (12) Kapitoly z české literatury aneb Nakoukněte jim pod pokličku, Mgr. Denisa Hart Noheylová

Cestopisné kurzy

 • (8) Na farmě v buši aneb Austrálie trochu jinak, František Dočekal

Jazykové kurzy

 • (16) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (14) Anglická konverzace zaměřená na cestování, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (9) Anglický jazyk pro začátečníky - 1. skupina, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (4) Anglický jazyk pro začátečníky - 2. skupina, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (10) Německý jazyk pro začátečníky, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Pohybové kurzy, zdravý životní styl, zdraví

 • (5) Léčivé houby a jejich uplatnění ve fytoterapii, PaedDr. Jiří Roth
 • (6) Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (1) Meditace v pohybu, Iva Lencová

Zahradničení

 • (2) Průvodce zahradničením 4, Ing. Pavel Rosenlacher

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (17) Od odpadu k novým možnostem, Ing. Matěj Brůna
 • (18) Obchod: EU a svět, Ing. Matěj Brůna
 • (19) Nahlédnutí do sídel Evropského parlamentu, Ing. Matěj Brůna

 

Obsah kurzů letního semestru 2018/2019 (27. cyklu) Univerzity 3. věku

 obsah kurzů, 773 kB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2018/2019 (27. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2018/2019 Univerzity 3. věku:

 přihláška, 266 kB

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte NEJPOZDĚJI do 18. ledna 2019 v termínech od 4. prosince – 19. prosince 2018, od 3. ledna – 18. ledna 2019.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Pondělí:   09:15 – 11:00 hod., 12:00 – 16:00 hod. (kromě 17. 12. 2018 dopoledne)
Úterý:      09:15 – 12:00 hod.
Středa:     09:15 – 12:00 hod.
Čtvrtek:   09:15 – 12:00 hod.
Pátek:      09:15 – 12:00 hod.

 

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.

 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.

 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.

 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky nebo e-mailem od 21. ledna  – 25. ledna 2019 a kurzovné Vám bude vráceno, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)