section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 25. cyklu (letní semestr 2017/2018)

25. cyklus bude zahájen 15. 2. 2018 a potrvá do 29. 5. 2018.

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu  08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.

 

Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok za jeden semestr.

Cena za 1 kurz je 300 - 500 Kč. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy:     500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr

 

Nabídka kurzů 25. cyklu se skládá z 20 kurzů a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most, z toho 3 kurzy jsou rozděleny na 2 skupiny, a to kurz Trénování paměti (č. 5 a č. 20 v přihlášce), kurz Grafologie – základy psychologie písma (č. 17 a č. 19 v přihlášce) a kurz Anglický jazyk pro mírně pokročilé (č. 10 a č. 18 v přihlášce). Obsah těchto kurzů je v obou skupinách shodný.

Přehled nabízených kurzů v 25. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Psychologie, grafologie, trénování paměti

 • (14) Psychologie partnerských vztahů a rodových vazeb, Radim Žáček
 • (17 a 19) Grafologie – základy psychologie písma, Blanka Pevná
 • (18 a 20) Trénování paměti, Gabriela Novák Breuerová

Estetika a Památky

 • (15) Úvod do estetiky, Lubomíra Holatová
 • (6) Světové památky UNESCO 3 - Polsko, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Historie

 • (13) Sumer 6 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal
 • (5) Tajné společnosti, Ing. Jaroslav Srkal

Mostecko

 • (4) Architektura a urbanismus na Mostecku 2, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Zahradničení

 • (3) Průvodce zahradničením 3, Ing. Pavel Rosenlacher

Kriminalistika

 • (16) Úvod do kriminalistiky, Ing. Bc. Jan Novak, Ph.D.

Jazykové kurzy

 • (10 a 18) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (11) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Počítačové kurzy

 • (1) Základy práce s počítačem a internetem, Mgr. Jitka Pětová
 • (2) Úprava fotografií základní, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl, Zdraví

 • (12) Čínská ozdravná cvičení, Radim Žáček
 • (9) Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (7) Fytoterapie – léčivá síla bylin, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (21) Specifika evropského zemědělství, Bc. Matěj Brůna
 • (22) Velikonoce v Evropě, Bc. Matěj Brůna
 • (23) Shengen – Cestování po Evropě, Bc. Matěj Brůna

Obsah kurzů letního semestru 2017/2018 (25. cyklu) Univerzity 3. věku 

PDF obsah kurzů, 1.3 MB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na letní semestr 2017/2018 (25. cyklus)

Přihláška na letní semestr 2017/2018 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 269 kB

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte od 3. ledna NEJPOZDĚJI
do 31. ledna 2018.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Pondělí:   09:00 – 10:30 hod., 10:45 – 12:15 hod., 13:00 – 15:30 hod.
Úterý:      09:00 – 10:30 hod., 10:45 – 12:15 hod.
Středa:     09:00 – 10:30 hod., 10:45 – 12:15 hod., 13:00 – 15:30 hod.
Čtvrtek:   09:00 – 10:30 hod., 10:45 – 12:15 hod.
Pátek:      09:00 – 10:30 hod., 10:45 – 12:15 hod., 13:00 – 15:30 hod.

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.
 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.
 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.
 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky od 5. února  – 9. února 2018 a kurzovné Vám bude vráceno obratem, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)