section

Akademický rok 2018/2019


Organizace akademického roku 2018/2019

 

AKADEMICKÝ ROK

1. 9. 2018 – 31. 8. 2019

   
ZIMNÍ SEMESTR

1. 9. 2018 – 2. 2. 2019

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

1. 10. – 19. 12. 2018

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

2. 1. – 2. 2. 2019

Prodloužené zkouškové období

 

4. 2. – 27. 4. 2019

LETNÍ SEMESTR

4. 2. – 31. 8. 2019

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

4. 2. – 26. 4. 2019

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

29. 4. – 1. 6. 2019

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Prodloužené zkouškové období

3. 6. – 29. 6. 2019

19. 8. – 31. 8. 2019

Dodatečné zkouškové období

1. 7. – 17. 8. 2019

   

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia

29. 10. – 3. 11. 2018

Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B17) a NMSP (N17)

9. 1. – 1. 2. 2019

Opravný termín SZZ z Ekonomie

3. 6. – 7. 6. 2019

Řádný termín SZZ z oborových předmětů vč. obhajoby ZP pro BSP (B17) a NMSP (N17)

3. 6. – 21. 6. 2019

Opravný termín SZZ a termín SZZ pro studenty s nadstandardní dobou studia

21. 8. – 27. 8. 2019

Státní závěrečné doktorské zkoušky

únor, červen 2019
   

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze

30. 8. 2018

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská)

4. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská)

4. 9., 6. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě

14. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Mostě

13. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Karlových Varech

30. 8. 2018

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Karlových Varech

14. 9. 2018

Zápis studentů 1. ročníku DSP

září/říjen 2018

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v ČJ)

BSP Praha (Estonská)

30. 8. 2018

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v AJ)

BSP Praha (Estonská)

14. 9. 2018

Imatrikulace studentů BSP Most

30.8., 12. 9. 2019

Imatrikulace studentů BSP Karlovy Vary

30.8., 14. 9. 2019

Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2018)

10. 9. 2018

Promoce studentů z Karlových Varů (SZZ červen, červenec 2018) 12. 9. 2018

Promoce studentů z Prahy (SZZ červen, srpen 2018)

18. - 21. 9. 2018

Promoce studentů (SZZ listopad 2018 a leden/únor 2019)

březen 2019
 

 

DOPLŇUJÍCÍ TERMÍNY K ORGANIZACI AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019

 

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr

24. 9. 2018

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v listopadu 2018

27. 8. – 16. 9. 2018

Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v listopadu 2018 na oborové katedře

do 27. 9. 2018

Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro akademický rok 2018 / 2019

15. 10. 2018

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v listopadu 2018  

15. 10. 2018

Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B17) a 2. roč. NMSP (N17)

31. 10. 2018

Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oboru ŘPPF (N18)

29. 10. – 11. 11. 2018

Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru

1. 12. 2018 – 3. 2. 2019

Otevření elektronické přihlášky na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2019

26. 11. – 9. 12. 2018

Zveřejnění konkrétních časů pro jednotlivé studenty na SZZ v lednu/únoru 2019

4. 1. 2019

Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B18) a 1. roč. NMSP (N18)

3. 12. 2018 – 28. 2. 2019

Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr

28. 1. 2019

Zveřejnění Organizace akademického roku a studijních plánů pro akademický rok 2019/2020

1. 3. 2019

Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového projektu 1

28. 2. 2019

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v červnu 2019

5. 3. – 17. 3. 2019

Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B19), NMSP (N18) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B18) pro akademický rok 2019/2020

18. 3. – 31. 3. 2019

Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru

1. 4. – 2. 6. 2019

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v červnu 2019

do 15. 4. 2019

Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B18) a 1. roč. NMSP (N18) na oborové katedře

do 29. 3. 2019

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v červnu 2019

10. 5. 2019

Zveřejnění katalogu předmětů v IS VŠFS pro akademický rok 2019/2020

3. 6. 2019

Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B18) a 1. roč. NMSP (N18) a povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře

do 28. 6. 2019

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v srpnu 2019

17. 6. – 7. 7. 2019

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v srpnu 2019

do 19. 7. 2019

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v srpnu 2019

5. 8. 2019