section

Organizace akademického roku 2017/2018

 

AKADEMICKÝ ROK

1. 9. 2017 – 31. 8. 2018

   

ZIMNÍ SEMESTR

1. 9. 2017 – 4. 2. 2018

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

2. 10. – 20. 12. 2017

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

2. 1. – 3. 2. 2018

Prodloužené zkouškové období

 

5. 2. – 28. 4. 2018

LETNÍ SEMESTR

5. 2. – 31. 8. 2018

Prezenční studium (výuka 12 týdnů)

5. 2. – 27. 4. 2018

Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka)

dle aktuálních termínů

Zkouškové období (5 týdnů)

30. 4. – 2. 6. 2018

Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.

Prodloužené zkouškové období

4. 6. – 30. 6. 2018

20. 8. – 31. 8. 2018

Dodatečné zkouškové období

2. 7. – 19. 8. 2018

   

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia

30. 10. – 4. 11. 2017

Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B16) a NMSP (N16)

10. 1. – 3. 2. 2018

Opravný termín SZZ z Ekonomie

28. 5. – 2. 6. 2018

Řádný termín SZZ z oborových předmětů vč. obhajoby ZP pro BSP (B15) a NMSP (N15)

28. 5. – 23. 6. 2018

Opravný termín SZZ a termín SZZ pro studenty s nadstandardní dobou studia

20. 8. – 25. 8. 2018

Státní závěrečné doktorské zkoušky

únor, červen 2018
   

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze

1. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská)

5. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská)

5. 9., 7. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě

1. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Mostě

13. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Karlových Varech

1. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Karlových Varech

14. 9. 2017

Zápis studentů 1. ročníku DSP

září/říjen 2017

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v ČJ)

BSP Praha (Estonská)

1. 9. 2017

Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia (obory v AJ)

BSP Praha (Estonská)

15. 9. 2017

Imatrikulace studentů BSP Most

13. 9. 2017

Imatrikulace studentů BSP Karlovy Vary

14. 9. 2017

Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2017)

11. 9. 2017

Promoce studentů z Karlových Varů (SZZ červen, srpen 2017) 12. 9. 2017

Promoce studentů z Prahy (SZZ červen, srpen 2017)

18. - 21. 9. 2017

Promoce studentů (SZZ listopad 2017 a leden/únor 2018)

březen 2018
 

 

Doplňující termíny k organizaci akademického roku 2017/2018

 

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr

25. 9. 2017

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v listopadu 2017

28. 8. – 17. 9. 2017

Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v listopadu 2017 na oborové katedře

do 27. 9. 2017

Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro kalendářní rok 2017

16. 10. 2017

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v listopadu 2017  

16. 10. 2017

Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B16) a 2. roč. NMSP (N16)

31. 10. 2017

Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oboru ŘPPF (N17)

30. 10. – 12. 11. 2017

Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru

1. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Otevření elektronické přihlášky na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2018

27. 11. – 10. 12. 2017

Zveřejnění konkrétních časů pro jednotlivé studenty na SZZ v lednu/únoru 2018

4. 1. 2018

Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B17) a 1. roč. NMSP (N17)

1. 12. 2017 – 28. 2. 2018

Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr

29. 1. 2018

Zveřejnění Organizace akademického roku a studijních plánů pro akademický rok 2018/2019

1. 3. 2018

Povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového projektu 1

28. 2. 2018

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v červnu 2018

5. 3. – 18. 3. 2018

Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B18), NMSP (N17) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B17) pro akademický rok 2018/2019

19. 3. – 1. 4. 2018

Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru

2. 4. – 3. 6. 2018

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v červnu 2018

do 16. 4. 2018

Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B17) a 1. roč. NMSP (N17) na oborové katedře

do 29. 3. 2018

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v červnu 2018

7. 5. 2018

Zveřejnění katalogu předmětů v IS VŠFS pro akademický rok 2018/2019

1. 6. 2018

Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B17) a 1. roč. NMSP (N17) a povinnost získat zápočet z Bakalářského/Diplomového semináře

do 29. 6. 2018

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v srpnu 2018

18. 6. – 8. 7. 2018

Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v srpnu 2018

do 20. 7. 2018

Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v srpnu 2018

6. 8. 2018