section

Přípravný dvousemestrální kurz českého jazyka

Vysoká škola finanční a správní nabízí intenzivní kurz českého jazyka pro studenty ze zahraničí v rámci programu celoživotního vzdělávání. Cílem kurzu je připravit absolventy středních a vysokých škol, kteří mají nulové nebo základní znalosti českého jazyka ke studiu na vysoké škole v České republice.

Podmínky přijetí

 • Řádně podaná přihláška  (on-line přihláška)
 • Ověřená kopie dokladů o přechozím vzdělání
 • Podepsaná smlouva o studiu
 • Zaplacené školné

Náplň kurzu

 • 640 hodin českého jazyka, 72 hodin ostatní výuka
 • Možnost studia cizího jazyka a odborného předmětu dle nabídky
 • V případě pokračování ve studiu na VŠFS zohlednění studovaných předmětů
 • Podpora kurátora v průběhu celého studia (ubytování, bankovní služby, lékař, nostrifikace a jiné)
 • Výuka je vedená zkušenými pedagogy
 • Slavnostní uvítání studentů

Ukončení kurzu

 • Certifikát o úspěšném složení závěrečné zkoušky
 • Při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu
 • Úspěšné absolvování kurzu vede k přijetí na VŠFS

Místo studia

 • Estonská 500, 101 00 Praha 10, Česká republika

Poplatky za studium

 • 98 500 Kč – kurz českého jazyka
 • 110 000 Kč – kurz českého jazyka v kombinaci se studiem odborných předmětů

Harmonogram

Kurz probíhá od 1. října 2018 do 31. května 2019

 • 32 týdnů výuky v rozsahu 20 hodin týdně
 • Prezenční forma

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2018

Upozornění:
Studium v rámci programu CŽV není studiem ve smyslu §60, odst. 3 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Účel pobytu u případných žádostí o udělení dlouhodobého víza je „ostatní“, specifikace například „vzdělávání – příprava na další studium v ČR“.

Kontakt:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, 101 00 Praha 10

Ing. Martina Sobotková
tel.: (+420) 210 088 816
e-mail: studyincz@vsfs.cz