section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, jež si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. VŠFS zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 24. cyklu (zimní semestr 2017/2018)

24. cyklus bude zahájen 6. 10. 2017 a potrvá do 26. 1. 2018

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve středu  08:45 – 10:15  
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.

 

Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok za jeden semestr.

Cena za 1 kurz je 300 - 500 Kč. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce.

počítačové kurzy: 500 Kč/kurz/semestr               
jazykové kurzy: 400 Kč/kurz/semestr
ostatní kurzy: 300 Kč/kurz/semestr

 

Nabídka kurzů 24. cyklu se skládá ze 17 kurzů a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most.  

Přehled nabízených kurzů ve 24. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Psychologie, trénování paměti, osobní rozvoj

 • (7) Psychologie pro každého, Blanka Pevná
 • (14) Trénování paměti, Gabriela Novák Breuerová
 • (5) Astrologie – principy, význam a využití v dnešní době, Radim Žáček

Estetika a Památky

 • (11) Estetický rozměr zaniklých civilizací 2, Lubomíra Holatová
 • (3) Světové památky UNESCO 2, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Historie a Mostecko

 • (16) Sumer 5 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal
 • (10) Písemné historické prameny na Mostecku, Mgr. Martin Myšička
 • (1) Architektura a urbanismus na Mostecku 1, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Cestopisné kurzy

 • (9) Putování za poznáním naší Země 2, Šebestián Šulc

Kriminalistika

 • (4) Kriminalistika 3, Ing. Bc. Jan Novak

Jazykové kurzy

 • (15) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (6) Anglická konverzace pro pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (17) Německý jazyk pro pokročilé, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Počítačové kurzy

 • (2) Základy práce s počítačem a internetem, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl, Zdraví

 • (8) Čínská ozdravná cvičení, Radim Žáček
 • (13) Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (12) Léčivé rostliny, dary přírody, PaedDr. Jiří Roth

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (18) Island jako součást Evropy, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (19) Norsko – okraj Evropy?, Ing. Pavel Rosenlacher
 • (20) Švýcarsko – (ne)člen EU, Ing. Pavel Rosenlacher

Obsah kurzů zimního semestru 2017/2018 (24. cyklu) Univerzity 3. věku 

PDF obsah kurzů, 1.1 MB

V případě nenaplnění kurzu minimálním počtem účastníků nebude kurz otevřen a peníze budou zájemcům vráceny. Minimální a maximální počet účastníků kurzu je uveden v přihlášce.

Způsob přihlášení na zimní semestr 2017/2018 (24. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2017/2018 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 267 kB / MS Excel přihláška, 445 kB

 

 

Informace ke studiu jsou určeny především pro nové zájemce, najdete v nich podrobné informace o způsobu přihlášení, kurzovném, co s sebou na kurz, o náročnosti kurzů, výuce, osvědčení atd.

PDF Informace ke studiu, 251 kB

 

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte od 25. dubna NEJPOZDĚJI
do 14. září 2017.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Úterý:     09 – 12 hod. (kromě 27.6., 11.7., 18.7., 15.8.2017)
Středa:   13 – 15 hod. (kromě 12.7., 19.7., 16.8.2017) 
Čtvrtek:  09 – 12 hod. (kromě 13.7., 20.7., 17.8.2017)
 

Rezervace místa v kurzu:

 • Místo v  kurzu si můžete předem zarezervovat s podmínkou, že kurzovné uhradíte nejpozději do 31. srpna 2017.
 • Rezervace jsou přijímány pouze na základě vyplněné přihlášky.
 • Přihlášku můžete odevzdat osobně - pokud si budete tisknout formulář přihlášky k ručnímu vyplnění, použijte přílohu přihlášky ve formátu pdf (bez vzorců) nebo zaslat elektronicky na e-mail: martina.sovana@vsfs.cz  – k vyplnění použijte přílohu přihlášky ve formátu xls (se vzorci).
 • Rezervace přihlášky zaslané elektronicky Vám bude potvrzena e-mailem do 5 pracovních dnů.
 • Při nezaplacení kurzovného do 31. srpna 2017 bude přihláška s rezervací automaticky vyřazena..

 

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.

 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.

 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.

 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky od 18. září – 22. září 2017 a kurzovné Vám bude vráceno obratem, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Bc. Martina SovanaKontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 476 707 685
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)