Kontakty

 

Mgr. Martina Linhartová
tel: 255 785 727 / mob:  606 036 980 / martina.linhartova@vsfs.cz

Ing. Iveta Vejsadová
tel: 255 785 728 / mob: 724 125 845 / iveta.vejsadova@vsfs.cz

Mgr. Karolína Rejzková
tel: 255 785 728 / mob: 724 134 897/ karolina.rejzkova@vsfs.cz

Ing. Lucie Kovaříková
tel: 255 785 726 / mob: 770 165 008 / lucie.kovarikova@vsfs.cz

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: 255 785 726 / mob: 778 429 803 / katerina.sindlerova@vsfs.cz