section

Zkouška odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 215/2012 Sb. - Praha

Zkouška má teoretickou část formou multiple choice testu, který ověřuje rozsah odborných znalostí a praktickou část formou řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností.

Doba trvání teoretické části zkoušky je 70 minut. Doba trvání praktické části zkoušky je 30 minut. Doba trvání zkoušky začíná běžet pokynem člena zkušební komise.

Test je složen z 45ti otázek zaměřených na testování odborných znalostí. Otázky jsou se 4 možnými odpověďmi, z nichž právě jedna je správně.

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah:

100 minut

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v §84 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření 10 otázek 10 bodů
principy a fungování doplňkového penzijního spoření  15 otázek 15 bodů
investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti 10 otázek 10 bodů
principy finančního trhu včetně teorie financí 5 otázek 5 bodů
investice, investiční strategie a související rizika 5 otázek 5 bodů
Celkem 45 otázek 45 bodů
  minimum 60 % minimum 27 bodů
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
6 případových studií 6 otázek 20 bodů
Celkem 6 otázek 20 bodů
  minimum 75 % minimum 15 bodů
Celkem 65 bodů: minimum 49 bodů (75 %)

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 2.6 MB

Stornovací podmínky

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

 

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Aneta Przybylová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 134 897
e-mail: aneta.przybylova@vsfs.cz

Termíny:

12.11.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

Nabízené termíny
Váš kód:
11:00 - 12:40, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 90