section

Zkouška odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 215/2012 Sb.

Časový rozsah:

100 minut

Organizátor zkoušky:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Informace o zkoušce:

1. Zkouška má teoretickou část formou multiple choice testu, který ověřuje rozsah odborných znalostí a praktickou část formou řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností.

2. Doba trvání teoretické části zkoušky je 70 minut. Doba trvání praktické části zkoušky je 30 minut. Doba trvání zkoušky začíná běžet pokynem člena zkušební komise.

3. Test je složen z 45ti otázek zaměřených na testování odborných znalostí. Otázky jsou se 4 možnými odpověďmi, z nichž právě jedna je správně:

a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v §84 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření – 10 otázek

b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření – 15 otázek

c) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti – 10 otázek

d) principy finančního trhu včetně teorie financí – 5 otázek

e) investice, investiční strategie a související rizika – 5 otázek

4. Řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností, probíhá písemnou formou, která kombinuje testové a otevřené otázky.

5. Za každou správně zodpovězenou otázku v multiple choice testu ověřujícím odborné znalosti je přidělen jeden bod. Za každou nesprávně zodpovězenou či nezodpovězenou otázku nebude přidělen žádný bod, maximální počet bodů v teoretické části je 45. Řešení modelového příkladu, který ověřuje rozsah dovedností, hodnotí zkušební komise, maximální počet bodů v praktické části je 20.

6. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dosažení alespoň 60% správných odpovědí v každém okruhu multiple choice testu ověřujícím odborné znalosti a současně 75% správných odpovědí v teoretické části zkoušky ověřující odborné znalosti i v praktické části ověřující dovednosti.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 3 MB

Stornovací podmínky

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

 

Z důvodu zvyšujícího se zájmu o vystavení duplikátu osvědčení za vykonané zkoušky odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 215/2012 Sb., jsme nuceni zavést poplatek za vyhotovení duplikátu, a to ve výši 200,- Kč + DPH.

Děkujeme za pochopení.

Maximální kapacita termínu 12.11.2018 je 50 osob.

Maximální kapacita termínu 27.11.2018 je 50 osob.

 

Cena:

1 250 Kč bez DPH (1 513 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Aneta Przybylová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 134 897
e-mail: aneta.przybylova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.