section

Přípravný prezenční kurz k odborné zkoušce

Vzhledem k náročnosti zkoušek, nabízíme 2 denní přípravný prezenční kurz, který poskytne všem zájemcům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování a zprostředkování obchodu s cennými papíry ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů. Informace o náplni kurzu.

celkem: 1
 

Přípravný kurz ke zkoušce dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Cena: 4 680 Kč

Termín: -

Přípravný kurz ke zkoušce dle zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

celkem: 1