section

Přípravný kurz ke zkoušce dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Časový rozsah:

Dvoudenní

Forma výuky:

Přednáška

Cíl kurzu:

Cílem tohoto prezenčního kurzu je poskytnout účastníkům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování nebo zprostředkování obchodu s cennými papíry ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů.

Obsah kurzu a lektoři:

Ing. Miroslav Červenka

 • Regulace poskytování investičních služeb
 • Investiční služby  -  pravidla vytváření investičních nástrojů
 • Investiční služby  -  pravidla vytváření investičních nástrojů (pokračování)
 • Investiční služby - pravidla pro jednání obchodníka, zprostředkovatele a VZ

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

 • Finanční trh  - fungování, úloha a význam finančních trhů, jejich struktura a účastníci
 • Finanční matematika
 • Kapitálový trh   - struktura, subjekty, fungování
 • Investiční nástroje  - druhy, vlastnosti
 • Opce, forwardy a futures, swapy, CFD, komoditní deriváty, exotické deriváty, kombinované nástroje
 • Daňová problematika související s investováním do cenných papírů
 • Základní principy fundamentální, technické a jiné analýzy trhů a využití jejich výsledků
 • Finanční analýza

Jiří Kosík

 • Subjekty působící v kolektivním investování (obhospodařovatel. administrátor, depozitář, regulace a dohled)
 • Vydávání a oceňování cenných papírů kolektivního investování
 • Rozdělení investičních fondů
 • Jak lze rozdělovat investiční fondy dle různých hledisek (dle zákona, investiční strategie, distribuce zisku, způsobu nabídky atd.)
 • Dokumenty související s činností investičních fondů
 • statut, KIID, informační povinnosti
 • Parametry související s investičními fondy a jejich hodnocení
 • Poplatky a nákladovost fondu
 • Měření výkonnosti a rizikovosti fondu (volatilita, SRRI atd.) a ukazatelů s tím souvisejících (P/E ratio, durace, Sharpův poměr, alfa a beta fondu atd.)

 

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem kurzu.
 • Při zrušení účasti v době mezi 3. a 7. dnem před konáním kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání kurzu nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit kurzovné v plné výši.

Organizátor kurzu:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Speciální nabídky:

Při absolvování přípravného kurzu a zkoušky poskytujeme zvýhodněnou cenu, kdy cena je 5 280,- Kč + DPH. Více zde: tps://www.vsfs.cz/?id=2559&k=vsfs196

 

Pro bližší informace o kurzech pro Vaši společnost či větší skupinu spolupracovníků  nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme přípravu přípravným kurzů na míru.

Místo konání:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500/3
101 00  Praha 10

Mapa on-line

Cena:

4 680 Kč bez DPH (5 663 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Andrea Krejčová
tel: (+420) 255 785 726, mob: (+420) 770 165 008
e-mail: andrea.krejcova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.