section

Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb, které se týkají všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1, kterými jsou:

 1. investiční cenné papíry,
 2. cenné papíry kolektivního investování,
 3. nástroje peněžního trhu,
 4. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 5. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 6. finanční rozdílové smlouvy,
 7. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 8. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
 9. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů,
 10. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 11. nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a
 12. povolenky na emise skleníkových plynů.

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

180 minut

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 69 otázek 69 bodů
Více správných (2 body) 23 otázek 46 bodů
Celkem 92 otázek 115 bodů
  minimum 60 % minimum 69 bodů
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 případové studie po 5 otázkách (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 145 bodů: minimum 109 b. (75 %)

Od 21. 6. 2019 jsou odborné zkoušky složeny z otázek platných od 24. 5. 2019.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 4 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 3. 1. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 3. 1. 2020.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Kapacita prostor:

Maximální kapacita termínu 26. 6. 2019 je 35 osob  (Hotel Myslivna Brno, Nad Pisárkami 1, Brno 623 00)

​Maximální kapacita termínu 16. 7. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 18. 7. 2019 je 35 osob  (Hotel Myslivna Brno, Nad Pisárkami 1, Brno 623 00)

Maximální kapacita termínu 7. 8. 2019 je 35 osob  (Hotel Myslivna Brno, Nad Pisárkami 1, Brno 623 00)

​Maximální kapacita termínu 13. 8. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 11. 9. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Cena:

880 Kč bez DPH (1 065 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Iveta Lejčarová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 125 845
e-mail: iveta.lejcarova@vsfs.cz

Termíny:

26.06.2019

Brno

16.07.2019

Praha

18.07.2019

Brno

07.08.2019

Brno

13.08.2019

Praha

11.09.2019

Praha

Nabízené termíny
26.06.2019
Brno
Po uzávěrce
 
16.07.2019
(10:00 - 13:00)
Praha
 
18.07.2019
(10:30 - 13:30)
Brno
 
07.08.2019
(10:30 - 13:30)
Brno
 
13.08.2019
(10:00 - 13:00)
Praha
 
11.09.2019
(10:00 - 13:00)
Praha