section

Investiční zprostředkovatel

Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29, odst. 3 zákona:

Zkouška, kdy investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby:

 1. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
 2. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

pouze ve vztahu k:

 1. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 2. cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 3. dluhopisům vydaným Českou republikou,
 4. hypotečním zástavním listům nebo
 5. dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

135 minut

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 45 otázek 45 bodů
Více správných (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 60 otázek 75 bodů
  minimum 60 % minimum 45 bodů
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 případové studie po 5 otázkách (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 105 bodů: minimum 79 bodů (75 %)

Od 21. 6. 2019 jsou odborné zkoušky složeny z otázek platných od 24. 5. 2019.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 4 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 3. 1. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 3. 1. 2020.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Kapacita prostor:

Maximální kapacita termínu 14. 10. 2019 je 50 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 15. 10. 2019 je 40 osob  (Hotelový komplex Sluneční dvůr, Přemyslovo nám. 26, 62700 Brno)

Maximální kapacita termínu 6. 11. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 19. 11. 2019 je 50 a 40 osob  (Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, 603 00 Brno)

Maximální kapacita termínu 21. 11. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 28. 11. 2019 je 50 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 28. 11. 2019 je 60 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 12. 12. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 16. 12. 2019 je 50 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 16. 12. 2019 je 60 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 18. 12. 2019 je 40 a 30 osob  (Hotelový komplex Sluneční dvůr, Přemyslovo nám. 26, 62700 Brno)

Cena:

880 Kč bez DPH (1 065 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Adéla Vyskočilová
tel.: (+420) 255 785 726
e-mail: adela.vyskocilova@vsfs.cz

Termíny:

06.11.2019

Praha

19.11.2019

Brno

19.11.2019

Brno

21.11.2019

Praha

28.11.2019

Praha

28.11.2019

Praha

12.12.2019

Praha

16.12.2019

Praha

16.12.2019

Praha

18.12.2019

Brno

18.12.2019

Brno

Nabízené termíny
06.11.2019
(10:00-12:15)
Váš kód:
Praha
 
19.11.2019
(10:30-13:30)
Váš kód:
Brno
 
19.11.2019
Brno
Po uzávěrce
 
21.11.2019
(10:00-12:15)
Váš kód:
Praha
 
28.11.2019
Praha
Po uzávěrce
 
28.11.2019
(10:15 - 12:30)
Váš kód:
Praha
 
12.12.2019
(10:00-12:15)
Váš kód:
Praha
 
16.12.2019
Praha
Po uzávěrce
 
16.12.2019
(10:15 - 12:30)
Váš kód:
Praha
 
18.12.2019
(10:30-13:30)
Váš kód:
Brno
 
18.12.2019
Brno
Po uzávěrce