section

Univerzita 3. věku

Stručný obsah

Obecným obsahem projektu je vzdělávání seniorů, kteří se v rámci semestru mohou zúčastňovat různých 14hodinových kurzů, které si volí dle zájmu z nabídky.

Úloha VŠFS v projektu

VŠFS je realizátorem projektu. Zajišťuje organizačně kurzy a poskytuje zázemí pro výuku (učebny, lektory), studijní materiály atd.

Partnery v  projektu jsou Statutární město Most; Město Litvínov; Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s.; Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov. Partneři přispívají finančně na konání kurzů.

Odborný garant projektu za VŠFS

PaedDr. Václav Netolický

Cíle projektu

Rozšířit vzdělávací nabídku o kategorii seniorů.

Rozšířit spolupráci s veřejnoprávními institucemi a podnikatelskými subjekty v mosteckém regionu.

Trvání projektu

Zahájení: 17. 3. 2006 – dosud

Informace k 26. cyklu (zimní semestr 2018/2019)

26. cyklus bude zahájen 2. 10. 2018 a potrvá do 18. 1. 2019.

Výuka probíhá:

v úterý 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.
ve čtvrtek       08:45 – 10:15     10:30 – 12:00 hod.
v pátek 08:45 – 10:15 10:30 – 12:00 hod.

 

Konkrétní termíny a časy výuky jednotlivých kurzů jsou uvedeny v přihlášce.

Hodinová dotace na každý kurz je 14 vyučovacích hodin, tj. 7x dvouhodinový blok za jeden semestr.

Cena za 1 kurz je 300 - 500 Kč. Konkrétní výše ceny je uvedena v přihlášce. 

Nabídka kurzů 26. cyklu se skládá z 21 kurzů a 3 bezplatných přednášek EUROPE DIRECT Most, z toho kurz Psychologie pro každého II je rozdělen na dvě skupiny (poř. č. v přihlášce 12 a 15). Obsah těchto kurzů je v obou skupinách shodný.

Přehled nabízených kurzů v 26. cyklu

(v závorce je pořadové číslo dle přihlášky)

Psychologie, trénování paměti

 • (12 a 15) Psychologie pro každého II, Blanka Pevná
 •  (6) Trénování paměti, Gabriela Novák Breuerová, DiS.

Estetika a Památky

 • (11) Úvod do estetiky, Lubomíra Holatová
 • (7) Památky UNESCO – Německo 1, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA

Historie

 • (17) Osobnosti světových dějin, komparativní životopisy, Mgr. Jiří Šlajsna
 • (14) Sumer 6 – jedna z nejstarších civilizací, Ing. Jaroslav Srkal
 • (2) Tajné společnosti 2, Ing. Jaroslav Srkal

Mostecko

 • (10) Osobnosti Mostecka 1, Ing. Manfred Hellmich, Ph.D., MBA
 • (8) Historické prameny a archivy, Mgr. Martin Myšička

Cestopisné kurzy

 • (19) Putování po světě 2, Petr Nazarov
 • (9) Historická i současná Čína: úvod do kultury, dějin a filozofie, Bc. Jan Švec

Jazykové kurzy

 • (5) Anglický jazyk pro mírně pokročilé, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (1) Anglická konverzace zaměřená na cestování, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (13) Anglický jazyk pro začátečníky, Mgr. Štěpánka Hronová, MBA
 • (20) Německý jazyk pro začátečníky, Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Počítačové kurzy

 • (16) PC kurz – WORD 2010, Mgr. Jitka Pětová
 • (21) Úprava fotografií základní, Mgr. Jitka Pětová

Pohybové kurzy, zdravý životní styl, Zdraví

 • (4) Přírodní medicína v praxi, Radomír Pieter
 • (3) Zdravý životní styl, Iva Lencová
 • (18) Meditace v pohybu, Iva Lencová

Přednášky EUROPE DIRECT Most

 • (22) Evropané a jejich rozmanitost, Bc. Matěj Brůna
 • (23) Euromýty versus fakta, Bc. Matěj Brůna
 • (24) Evropský parlament jako prodloužená ruka EU, Bc. Matěj Brůna

Způsob přihlášení na zimní semestr 2018/2019 (26. cyklus)

Přihláška na zimní semestr 2018/2019 Univerzity 3. věku:

PDF přihláška, 260 kB

Přihlášku spolu s platbou odevzdejte NEJPOZDĚJI do 7. září 2018 v termínech od 15. května – 22. června 2018, od 16. července – 9. srpna 2018, od 21. srpna – 7. září 2018.

KDE: Vysoká škola finanční a správní, studijní středisko Most, Pionýrů 2806, kancelář M06 (Bc. Martina Sovana)

Pondělí:   10:00 – 11:00 hod., 11:30 – 14:00 hod.
Úterý:      10:00 – 12:00 hod.
Středa:    10:00 – 11:00 hod., 11:30 – 14:00 hod.
Čtvrtek:   10:00 – 12:00 hod.
Pátek:      10:00 – 11:00 hod., 11:30 – 14:00 hod.

 

Úhrada kurzovného:

 • Úhrada kurzovného je možná pouze v hotovosti na pokladně studijního střediska VŠFS Most.
 • Zaplacením kurzovného jste závazně přihlášeni.
 • V případě, že je kurz otevřen (naplněn min. počtem účastníků), přijdete na výuku vámi vybraného kurzu dle rozpisu v přihlášce. Škola nezasílá žádné potvrzení o otevření kurzu.
 • V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění nebo z jiných organizačních důvodů, budete informování telefonicky od 11. září  – 17. září 2018 a kurzovné Vám bude vráceno obratem, případně po domluvě s Vámi budete přeřazeni do jiného kurzu.

Kontakt

Kontaktní osoba: Bc. Martina Sovana
Telefon: 477 070 414
E-mail: martina.sovana@vsfs.cz
Adresa: Vysoká škola finanční a správní, a.s., studijní středisko Most, Pionýrů 2806/7, 434 01 Most, kancelář M06 (přízemí)