section

Zázemí pro studenty

Vysokoškolský klub TIM

Škola nabízí stravování ve vlastním vysokoškolském klubu TIM, v budově Estonská, Praha. Studenti a zaměstnanci mohou vybírat z denní nabídky čtyř jídel, salátového baru a z dalšího doplňkového sortimentu. V ostatních budovách VŠFS jsou instalovány občerstvovací a nápojové automaty.

Součástí vysokoškolského klubu je i společenská místnost vybavená kulečníkem a dvěma stoly na stolní fotbal.

Klidové zóny

Ve všech budovách se nacházejí klidové zóny. Jedná se o místa pro odpočinek, vybavená sedacími soupravami, stolky a jsou  pokryta  wifi signálem.

IT vybavení

Veškeré učebny VŠFS jsou standardně vybaveny PC, dataprojektorem a ozvučením.

Dále 5 počítačových učeben pro výuku IT oborů a předmětů zaměřených na práci se SW s celkovou kapacitou 120 PC.

Multimediální centrum pro tvorbu audiovizuálních materiálů.

Kongresové centrum a auly pro pořádání konferencí a společenských akcí s možností pořizování záznamů i online vysílání.

Kvalitní vysokokapacitní internetové připojení budov.

Standardizované SW vybavení všech PC – Windows, MS Office, 3 nejrozšířenější webové prohlížeče, IBM SPSS Statistics, kvalitní antivirové řešení atd.

Nejpokročilejší informační systém pro řízení studia s nepřetržitou online dostupností – IS VŠFS.

Centrum knihovnických služeb – online katalog Portaro, autorizovaný vstup do databází EBSCO Ebooks, ProQuest Central, Monitora, ASPI.

Centrální elektronický vstupní systém do budov.

Pro výuku IT oborů servery s vývojovými prostředími pro všechny rozšířené platformy, včetně mobilních.

Wifi pokrytí

Wifi síť univerzity je realizována na nejmodernějším řešení firmy Cisco s centrální správou a vysokokapacitní konektivitou do internetu. Umožňuje zároveň připojit a obsluhovat několik tisíc klientů v rámci všech budov univerzity. V průběhu semestru jsme schopni běžně spravovat přes 1000 zařízení připojených v jedné budově a poskytovat jim přístup do internetu. S ohledem na množství klientů bezdrátové sítě automaticky řídíme přidělování rychlosti připojení pro každé zařízení.