section

Přípravný kurz

Přípravný prezenční kurz poskytne všem zájemcům a posluchačům základní informace, které jsou potřebné a účelné při poskytování nebo zprostředkování úvěrů na bydlení ve smyslu nové právní úpravy a prohloubení znalostí z oblasti finančních trhů. Po absolvování kurzu bude posluchač schopen odpovědně jednat v oblasti poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru vč. uzavírání či zprostředkování smluv o spotřebitelském úvěru s klientem.

V současné době není dostupný žádný kurz.