section

Vázaný spotřebitelský úvěr - Praha

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

90 min

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 24 otázek 24 b.
Více správných (2 body) 8 otázek 16 b.
Celkem 32 otázek 40 b.
  minimum 60 % minimum 24 b.
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
2x příp. studie (2 body) 10 otázek 20 b.
Celkem 10 otázek 20 b.
  minimum 60 % minimum 12 b.
Celkem: minimum 45 b. (75 %)

Zkoušky vykonávané od 1. 12. 2019 jsou generované z databáze otázek platných od 6. 11. 2019.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 2.6 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 1. 12. 2016 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 1. 12. 2018.

Stornovací podmínky:

  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

 

Cena:

1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Aneta Przybylová
tel.: (+420) 255 785 728, (+420) 724 134 897
e-mail: aneta.przybylova@vsfs.cz

Termíny:

12.11.2020

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10

Nabízené termíny
Váš kód:
11:00 - 12:30, Estonská 500/3, 101 00 Praha 10
kapacita: 90