section

Ekonomie - Mgr. (STZK - srpen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy magisterských studijních oborů. Je vhodný jako příprava pro úspěšné absolvování StZK z předmětu Ekonomie A a Ekonomie B. Kurz nabízí oživení znalostí, které studenti získali v průběhu magisterského studia. 

Studijní materiály nejsou k dispozici.

Obsah:

1. den - mikroekonomie

2. den - makroekonomie

Lektor:

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS Teams. Přístupy studenti obdrží nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

Čas konání:

3.8.2021:    14:30 - 18:45

4.8.2021:    14:30 - 19:30

Rozsah:

11 vyučovacích hodin (45 min.)

Cena:

1 450 Kč + DPH

V případě přihlášení a zaplacení do 20.7.2021 - cena kurzu: 1 300 Kč + DPH.

Storno poplatky

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu
1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.