section

Veřejná správa Mgr. (STZK -červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního oboru Veřejná správa. Kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem přípravy na StZK z oborového předmětu I. – Veřejná správa, studijních směrů: Veřejná správa v ČR a Veřejná správa EU.

Program:

  • reformy VS v Evropě - důvody, cíle
  • moderní formy řízení VS, manažerské přístupy
  • personální management, vzdělávání úředníků a zastupitelů
  • regionální management a marketing
  • regionální politika a strategie
  • environmentální politika
  • PPP projekty

Lektor:

PaedDr. Václav Netolický

(případná změna lektora vyhrazena)

Roszah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 2 pětihodinové bloky

4.5.2021: 16:00 - 20:05

5.5.2021: 16:00 - 20:05

Místo konání.

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu

Cena:

1 200 Kč (bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Veřejná správa v ČR - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.