section

Ekonomika a management - Mgr. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy magisterského studijního programu Ekonomika a management. Kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na StZK z oborového předmětu I. – Ekonomika a management.

Program kurzu: 

  • Finanční řízení podniku
  • Finanční controlling
  • Řízení rizik

Lektoři:

Ing. David Mareš, Ph.D., MBA

Ing. Miroslav Halouzka, CSc.

Ing. Přemysl Písař, Ph.D., MBA

(případná změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.), 3 bloky

17.5.2021: 15:30 – 19:45

18.5.2021: 15:30 – 17:30

19.5.2021: 15:30 – 17:30

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200 Kč (bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Řízení podniku Mgr. - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

17.5., 18.5. a 19.5.2021

3 přednáškové bloky

Nabízené termíny
17.5., 18.5. a 19.5.2021
3 přednáškové bloky
Po uzávěrce