section

Sociologie a psychologie v Marketingové komunikaci - Mgr. (STZK červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního oboru Marketingová komunikace. Nabízí oživení poznatků, které jste získali v průběhu studia a uvedení do komplexního pojetí a chápání státnicových otázek. Kurz je vhodným doplňkem studia Oborového předmětu I. Týká se obou studijních směrů, jak Mediarelations a mluvčí, tak i Marketing. 

Program:

1. den - psychologie

2. den - sociologie

Lektor:

Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

(Případná změna lektorů vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 2 bloky

6.5.2021: 15:30 - 19:45

13.5.2021: 15:30 – 19:45

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu.

Cena:

1 200  (cena uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Integrovaná marketingová komunikace Bc. - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.