section

Veřejná správa v ČR a EU - Mgr. (STZK - červen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy magisterského studijního oboru Veřejná správa. Kurz nabízí oživení poznatků, které získali v průběhu studia v rámci předmětů Správa dokumentů, Spisová a archivní služba, Novodobé české politické dějiny, Veřejná správa v EU a Správa veřejného majetku v ČR a je vhodným doplňkem přípravy na speciální část StZK: oborový předmět II - Veřejná správa v ČR a EU.

Program kurzu:

Státnicové otázky specializačního předmětu II – Veřejná správa v ČR a EU.

Lektor:

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

(případná změna lektora vyhrazena)

Rozsah a čas konání:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 3 bloky

11.5.2021: 15:00 – 16:30

11.5.2021: 17:00 – 19:30

12.5.2021: 16:00 – 20:05

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS TeamsPřístupy k jednotlivým termínům Vám budou zaslány nejpozději 2 dny před konáním kurzu

Cena:

1 200 Kč (cena uvedena bez DPH)

V případě současného přihlášení na kurz Veřejná správa - cena za oba kurzy 1 960 Kč* (bez DPH).

* V případě zájmu o kombinaci dvou výše zmíněných kurzů, uveďte tento Váš zájem při vyplňování přihlášky do pole "poznámka".

Storno podmínky:

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu

1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.