section

Stylistika současné češtiny

Časový rozsah:

1/2denní

Forma výuky:

Online/prezenční kurz

Lektor:

Mgr. Jan Táborský
Zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Anotace:

Není pochyb o tom, že chceme-li, aby náš text účinkoval na adresáta tak, jak potřebujeme, musíme věnovat maximální pozornost nejen jeho pravopisné úrovni, ale také jeho jazykovému stylu. Skutečností je rovněž to, že stylistika češtiny není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo v češtině zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod.

V kurzu probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů z oblasti české slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech (např. historických). V kurzu zazní rovněž řada doporučení, jak přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem, a to bez ohledu na typ textu (e-mail, odborný text, popularizační článek aj.). Účastníci se seznámí s některými odbornými příručkami pro samostatnou práci.

Před kurzem si účastníci vytisknou pracovní listy, které obdrží e-mailem.

Program:

  • Slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov
  • Počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování
  • Užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus)
  • Čísla a číslice v textu
  • Změny slovesných vazeb
  • Slovosled: variantnost a optimální řešení
  • Tzv. nepravé vedlejší věty

 

 

Cena:

1 613 Kč bez DPH (1 952 Kč s DPH)

cena pro veřejnost: 2 150 Kč bez DPH (2 602 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Mgr. Petra Valdésová
petra.valdesova@vsfs.cz
T: 255 785 726 ǀ M: 724 130 028

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.