section

Ekonomie - Bc. (STZK - srpen)

Forma výuky:

Online kurz

Anotace:

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy všech bakalářských studijních oborů. Nabízí oživení znalostí, které studenti získali v průběhu bakalářského studia a je vhodnou součástí přípravy na státní závěrečnou zkoušku z ekonomie (Ekonomie A a Ekonomie B). Tento kurz je rozšířenou verzí základního přípravného kurzu. 

Studijní materiály nejsou k dispozici.

Obsah:

1. den - mikroekonomie

2. den - makroekonomie

Lektor:

Ing. Michal Blahout

Místo konání:

On-line, prostřednictvím aplikace MS Teams. Přístupy studenti obdrží nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

Čas konání:

3.8.2021:    15:00 - 19:00

4.8.2021:    15:00 - 19:00

Rozsah:

10 vyučovacích hodin (45 min.) – 2 pětihodinové bloky

Cena:

1 450 Kč + DPH

V případě přihlášení a zaplacení do 20.7.2021 - cena kurzu: 1 300 Kč + DPH.

Storno poplatky

7. - 2. den před zahájením: 50 % z ceny kurzu
1 den před zahájením a v den konání: 100 % z ceny kurzu

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzu je zakázáno, v případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Informace poskytuje:

Bc. Karolína Rejzková
tel.: (+420) 255 785 728, mob: (+420) 724 134 897
e-mail: karolina.rejzkova@vsfs.cz

Termíny:

Momentálně není vypsán žádný termín.

Nabízené termíny

Momentálně není vypsán žádný termín.